Mẹ kế tốt bụng và thằng con đang tuổi mới lớn số đỏ.