SSIS-586 May mắn được địt nữ đồng nghiệp Saika Kawakita.