Lần hoan lạc vụng trộm với anh rể của Melody Marks.