URE-048 Kiếp làm nô lệ tình ái cho bố chồng của Honoka Mihara.