Kết thúc hạnh phúc cho 2 cặp đôi đổi vợ chồng cho nhau.