VEMA-192 Kanako Iioka đáng thương và lũ đồng nghiệp mọi rợ.