Hỏi thăm chiếc lồn đang nứng của vợ thằng hàng xóm.