Gái mới lớn nện nhau với thằng công nhân xây dựng.