Địt người yêu cũ lần cuối trước khi em đi lấy chồng.