Địt em người yêu sau khi đi nghĩa vụ quân sự hơn 2 năm.