STARS-769 Dì Yurika Takara ơi cháu yêu dì nhiều lắm.