FSDSS-210 Đàn ông sinh ra chỉ là đồ chơi của Yui Shirasaka.