Cuộc địt ngột thở của đôi tình nhân xa cách lâu ngày.