Công chúa xinh đẹp nện nhau với tể tướng trong chiều.