VLXX-2298 Con vợ đĩ cùng bồ đi khách sạn để chồng chờ mòn mỏi.