FSDSS-672 Chuyện tình cô chủ quán rượu Nene Yoshitaka.