JUQ-113 Chuyến di lịch sung sướng của cha con nhà Nina Kousaka.