STARS-647 Chiến tích chén đàn ông của Suzu Honjou.