Chàng trai cu to giúp quý cô đang thất tình chữa lành.