Cái kết cho trò chơi tú lơ khơ thua thì bị lột đồ.