Cái kết cho nàng cave ăn trộm tiền của khách hàng.