Anh trai làm tăng ca, em trai chị dâu ở nhà nện nhau.