MIFD-149 Ấn phẩm jav đầu đời của diễn viên trẻ Rika Yamaguchi.